Changes in agricultural management drive the diversity of Burkholderia species isolated from soil on PCAT medium

Joanna Salles, E. Samyn, P. Vandamme, J.A. Van Veen, J.D. van Elsas

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  1 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Changes in agricultural management drive the diversity of Burkholderia species isolated from soil on PCAT medium'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Agriculture & Biology

  Medicine & Life Sciences

  Earth & Environmental Sciences