Changes in anxiety and depression symptoms during the Covid-19 lockdown in the Netherlands. The moderating role of pre-existing mental health, employment situation and alcohol consumption

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1561-1571
TijdschriftSocial Psychiatry and Psychiatric Epidemiology
Volume58
Nummer van het tijdschrift10
Vroegere onlinedatum06 apr. 2023
DOI's
StatusGepubliceerd - 01 okt. 2023

Citeer dit