Changes in brain activation related to visuo-spatial memory after real-time fMRI neurofeedback training in healthy elderly and Alzheimer's disease

Christian Hohenfeld, Hanna Kuhn, Christine Müller, Nils Nellessen, Simon Ketteler, Armin Heinecke, Rainer Goebel, N Jon Shah, Jörg B Schulz, Martina Reske, Kathrin Reetz

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Changes in brain activation related to visuo-spatial memory after real-time fMRI neurofeedback training in healthy elderly and Alzheimer's disease'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences