Changes in cell density of gamma-aminobutyric acid (GABA)-immunoreactive cells in the rat kindling model of epilepsy

W. Kamphuis, W.J. Wadman, R.M. Buijs, F.H. Lopes Da Silva

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePaperWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - 1986

Citeer dit