Changes in community structure and growth limitation of phytoplankton due to top-down foodweb manipulation.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

31 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)773-778
TijdschriftVerhandlungen Internationale Vereinigung für Theoretische und Angewandte Limnologie
Volume24
StatusGepubliceerd - 1991
Extern gepubliceerdJa
  • Keur

    van der Heijden, M.

    01/01/1980 → …

    Project: Onderzoek

Citeer dit