Changes in dispersal and light capturing traits explain post-abandonment community change in semi-natural grasslands

Lena Neuenkamp, Rob John Lewis, Kadri Koorem, Kristjan Zobel, Martin Zobel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1222-1232
TijdschriftJournal of Vegetation Science
Volume27
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusGepubliceerd - 01 nov 2016

Citeer dit