Changes in genomic methylation patterns during the formation of triploid asexual dandelion lineages

K.J.F. Verhoeven, P.J. Van Dijk, A. Biere

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

84 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Changes in genomic methylation patterns during the formation of triploid asexual dandelion lineages'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences