Changes in healthy and unhealthy working-life expectancy over the period 2002–17: A population-based study in people aged 51–65 years in 14 OECD countries

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)e269-e638
TijdschriftThe Lancet Healthy Longevity
Volume2
Nummer van het tijdschrift10
DOI's
StatusGepubliceerd - 29 sep 2021

Citeer dit