Changes in phytoplankton functional diversity in the Eastern English Channel over the past decade: evidence of upcoming major changes due to of climate change?

Zéline Hubert*, Alexandre Epinoux, Arnaud Louchart, Clémentine Gallot, Vincent Cornille, Muriel Crouvoisier, Eric Lecuyer, Kévin Robache, Sébastien Monchy, Luis Felipe Artigas

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentieAbstractWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
StatusGeaccepteerd/in druk - 08 nov. 2023

Citeer dit