Changes in plant defense chemistry (pyrrolizidine alkaloids) revealed through high-resolution spectroscopy

S. Carvalho, M. Macel, M. Schlerf, F. Eghbali Moghaddam, P.P.J. Mulder, A.K. Skidmore, W.H. Van der Putten

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

15 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Changes in plant defense chemistry (pyrrolizidine alkaloids) revealed through high-resolution spectroscopy'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Physics & Astronomy

Engineering & Materials Science