Changes in salinity in the Delta area of the rivers Rhine and Meuse resulting from the construction of a number of enclosing dams

R. Peelen

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  10 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1-19
  TijdschriftNetherlands Journal of Sea Research
  Volume5
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1970

  Citeer dit