Changes in Size, Biomass and Production of Euchlanis-Dilatata-Lucksiana Hauer During Its Life-Span

J. Ejsmont-Karabin, K. Siewertsen, R.D. Gulati

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)77-80
  TijdschriftHydrobiologia
  Volume255
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1993

  Citeer dit