Changes in the algal vegetation of a part of the Deltaic area in the southern Netherlands (Veerse Meer) after its closure

I. Munda

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)141-157
  TijdschriftBotanica Marina
  Volume10
  Nummer van het tijdschrift1/2
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1967

  Citeer dit