Changes in the composition of the plankton of the rivers Rhine and Meuse in the Netherlands during the last fifty-five years

R. Peelen

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1997-2009
  TijdschriftVerhandlungen Internationale Vereinigung für Theoretische und Angewandte Limnologie
  Volume19
  StatusGepubliceerd - 1975

  Citeer dit