Changes in the fish fauna of the former Grevelingen estuary, before and after the closure in 1971

G. Doornbos

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)279-283
  TijdschriftHydrobiological Bulletin
  Volume16
  Nummer van het tijdschrift2-3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1982

  Citeer dit