Changes in the flora and vegetation of the coastal dunes of Voorne (the Netherlands) in relation to environmental-changes

D. Van der Laan

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)87-95
  TijdschriftPlant Ecology
  Volume61
  Nummer van het tijdschrift1-3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1985

  Citeer dit