Changes in the naming patterns for girls and boys in the Netherlands against the cultural background (XXth century)

D. Gerritzen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)181-195
TijdschriftOnoma
Volume34
StatusGepubliceerd - 1999

Citeer dit