Changes in the plankton of the estuarine area of the Haringvliet-Hollandsch Diep-Biesbosch in the S.W. Netherlands caused by the dams through Volkerak and Haringvliet

R. Peelen

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  3 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)190-200
  TijdschriftHydrobiological Bulletin
  Volume8
  Nummer van het tijdschrift1-2
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1974

  Citeer dit