Changes of sediment distribution patterns in Lake Grevelingen, an enclosed estuary in the Netherlands

P. Kelderman, J. Nieuwenhuize, A.M. Meerman-van de Repe, J.M. Van Liere

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)273-285
  TijdschriftNetherlands Journal of Sea Research
  Volume18
  Nummer van het tijdschrift3-4
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1984

  Citeer dit