Changing contribution of smoking to the sex differences in life expectancy in Europe, 1950–2014

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Changing contribution of smoking to the sex differences in life expectancy in Europe, 1950–2014'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences