Changing human-ecosystem interactions during COVID-19 pandemic: reflections from an urban aquatic ecology perspective

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)32-34
TijdschriftCurrent Opinion in Environmental Sustainability
Volume46
Vroegere onlinedatum2020
DOI's
StatusGepubliceerd - 2020

Citeer dit