Changing Labor Relations in the Ottoman Empire

Karin Hofmeester (Gastredacteur), Jan Lucassen (Gastredacteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveSpeciale uitgave (redactielidmaatschap)Wetenschappelijk

Originele taal-2Engels
TijdschriftInternational Labor and Working-Class History
Nummer van het tijdschrift97
DOI's
StatusGepubliceerd - 01 jun. 2020

Citeer dit