Changing nutrient cycling in Lake Baikal, the world’s oldest lake

G.E.A. Swann (Co-auteur), V.N. Panizzo (Co-auteur), S. Piccolroaz, V. Pashley, M.S.A. Horstwood, S. Roberts, E. Vologina, N. Piotrowska, M. Sturm, A. Zhdanov, N. Granin, C. Norman, S. McGowan, A.W. Mackay

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

19 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Changing nutrient cycling in Lake Baikal, the world’s oldest lake'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences