Changing Sibling Relationships After Parents' Death: The Role of Solidarity and Kinkeeping

M. Kalmijn, T. Leopold

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

22 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Changing Sibling Relationships After Parents' Death: The Role of Solidarity and Kinkeeping'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Arts & Humanities

Social Sciences