Changing struggles for relevance in eight fields of natural science

L. Hessels, H. van Lente, J. Grin, R.E.H.M. Smits

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

11 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)347-357
TijdschriftIndustry and Higher Education
Volume25
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusGepubliceerd - 2011
  • Focus en massa

    Doorenbos, C.

    01/01/2010 → …

    Project: Onderzoek

Citeer dit