Changing the game: resolving systematic issues in key Fusarium species complexes

Lorenzo Lombard, Marcelo Sandoval-Denis, L. Cai, P.W. Crous

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)i-ii
Aantal pagina's2
TijdschriftPersoonia: Molecular Phylogeny and Evolution of Fungi
Volume43
DOI's
StatusGepubliceerd - 18 dec 2019

Citeer dit