Changing the game: Resolving systematic issues in key Fusarium species complexes

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)i-ii
TijdschriftPersoonia: Molecular Phylogeny and Evolution of Fungi
Volume43
DOI's
StatusGepubliceerd - dec 2019

Citeer dit