Changing the game: Resolving systematic issues in key Fusarium species complexes

L. Lombard*, M. Sandoval-Denis, L. Cai, P. W. Crous

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

9 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)i-ii
TijdschriftPersoonia: Molecular Phylogeny and Evolution of Fungi
Volume43
DOI's
StatusGepubliceerd - dec. 2019

Citeer dit