CHAP is a newly identified Z-disc protein essential for heart and skeletal muscle function

A. Beqqali, J. Monshouwer-Kloots, R. Monteiro, M. Welling, J. Bakkers, E. Ehler, A.J. Verkleij, C.L. Mummery, R. Passier

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'CHAP is a newly identified Z-disc protein essential for heart and skeletal muscle function'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences