Chapter Two - Glucocorticoid-Mediated Phenotypes in Vertebrates: Multilevel Variation and Evolution

M. Hau, S. Casagrande, J.Q. Ouyang, A.T. Baugh

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijkpeer review

4 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TitelAdvances in the Study of Behavior
UitgeverijAcademic Press
Pagina's41-115
Aantal pagina's75
Volume 48
ISBN van geprinte versie0065-3454
DOI's
StatusGepubliceerd - 2016

Citeer dit

Hau, M., Casagrande, S., Ouyang, J. Q., & Baugh, A. T. (2016). Chapter Two - Glucocorticoid-Mediated Phenotypes in Vertebrates: Multilevel Variation and Evolution. In Advances in the Study of Behavior (Vol. 48, blz. 41-115). Academic Press. https://doi.org/10.1016/bs.asb.2016.01.002