Chapter Two - Glucocorticoid-Mediated Phenotypes in Vertebrates: Multilevel Variation and Evolution

M. Hau, S. Casagrande, J.Q. Ouyang, A.T. Baugh

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijkpeer review

4 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TitelAdvances in the Study of Behavior
UitgeverijAcademic Press
Pagina's41-115
Aantal pagina's75
Volume 48
ISBN van geprinte versie0065-3454
DOI's
StatusGepubliceerd - 2016

Citeer dit