Character Centrality in Present-Day Dutch Literary Fiction

Roel Smeets, Eric Sanders, A. van den Bosch

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Character Centrality in Present-Day Dutch Literary Fiction'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Arts & Humanities