Characterisation and identification of Botryosphaeria species occurring on grapevines

J.M. van Niekerk, P.W. Crous, P.H. Fourie, J.Z. Groenewald, F. Halleen

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    Originele taal-2Engels
    TijdschriftSouth African Journal of Science
    StatusGepubliceerd - 2003

    Citeer dit