Characterisation and pathogenicity of Phomopsis isolates associated with die-back of Aspalathus linearis

J.C. Janse van Rensburg, S.C. Lamprecht, E.E. Auret, J.Z. Groenewald, P.W. Crous

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  TijdschriftSouth African Journal of Science
  Volume98
  StatusGepubliceerd - 2002

  Citeer dit