Characterisation and pathogenicity of Rhizoctonia isolates associated with black root rot disease of strawberries in the Western Cape Province

A. Botha, S. Denman, P.W. Crous, S.C. Lamprecht, M. Mazzola

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  TijdschriftSouth African Journal of Science
  Volume98
  StatusGepubliceerd - 2002

  Citeer dit