Characterisation of Alternaria species associated with core rot of apples in South Africa

M. Serdani, P.W. Crous, B. Andersen, G. Holz, G.R.A. Mchau

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  TijdschriftSouth African Journal of Science
  Volume94
  StatusGepubliceerd - 1998

  Citeer dit