Characterisation of Alternaria species-groups associated with core rot of apples in South Africa

M. Serdani, J.C. Kang, B. Andersen, P.W. Crous

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  74 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)561-569
  TijdschriftMycological Research
  Volume106
  StatusGepubliceerd - 2002

  Citeer dit