Characterisation of Lysobacter enzymogenes ( Christensen and Cook 1978) strain 3.1 T8, a powerful antagonist of fungal diseases of cucumber

L.B. Folman, J. Postma, J.A. Van Veen

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    1 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Characterisation of Lysobacter enzymogenes ( Christensen and Cook 1978) strain 3.1 T8, a powerful antagonist of fungal diseases of cucumber'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Medicine & Life Sciences