Characterisation of Phomopsis spp. associated with die-back of rooibos (Aspalathus linearis) in South Africa

J.C. Janse van Rensburg, S.C. Lamprecht, J.Z. Groenewald, L.A. Castlebury, P.W. Crous

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

  119 Citaten (Scopus)
  207 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Characterisation of Phomopsis spp. associated with die-back of rooibos (Aspalathus linearis) in South Africa'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Agriculture & Biology