Characterisation of Phomopsis viticola on vines in South Africa

L. Mostert, P.W. Crous, J.-C. Kang

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePaperWetenschappelijk

    Originele taal-2Engels
    StatusGepubliceerd - 2000

    Citeer dit