Characterisation of three fungal glucuronoyl esterases on glucuronic acid ester model compounds

Silvia Huttner, Sylvia Klaubauf, Ronald P. de Vries, Lisbeth Olsson

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

18 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)5301-5311
TijdschriftApplied Microbiology and Biotechnology
Volume101
Nummer van het tijdschrift13
DOI's
StatusGepubliceerd - jul. 2017

Citeer dit