Characterization and biotechnological application of recombinant xylanases from Aspergillus nidulans

Gabriela P Maitan-Alfenas, Mariana B Oliveira, Ronaldo A P Nagem, Ronald P de Vries, Valéria M Guimarães

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Characterization and biotechnological application of recombinant xylanases from Aspergillus nidulans'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Medicine & Life Sciences

    Chemical Compounds