Characterization and distribution of mating type genes in the dothistroma needle blight pathogens

Marizeth Groenewald, Irene Barnes, Rosie E Bradshaw, Anna V Brown, Angie Dale, Johannes Z Groenewald, Kathy J Lewis, Brenda D Wingfield, Michael J Wingfield, Pedro W Crous

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Characterization and distribution of mating type genes in the dothistroma needle blight pathogens'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Agriculture & Biology