Characterization of a feruloyl esterase from Aspergillus terreus facilitates the division of fungal enzymes from Carbohydrate Esterase family 1 of the carbohydrate-active enzymes (CAZy) database

Miia R. Makela, Adiphol Dilokpimol, Salla M. Koskela, Jaana Kuuskeri, Ronald P. de Vries, Kristiina Hilden

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

29 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)869-880
TijdschriftMicrobial Biotechnology
Volume11
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusGepubliceerd - sep. 2018

Citeer dit