Characterization of a new clinical yeast species isolated from a strain collection of Tunisian hospitals

J. Eddouzi, V. Hofstetter, M. Groenewald, M. Manai, S. Sanglard

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    11 Citaten (Scopus)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Characterization of a new clinical yeast species isolated from a strain collection of Tunisian hospitals'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Medicine & Life Sciences