Characterization of bacterial isolates from rotting potato tuber tissue showing antagonism to Dickeya sp. biovar 3 in vitro and in planta

R.L. Czajkowski, W.J. De Boer, J.A. Van Veen, J.M. Van der Wolf

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

4 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Characterization of bacterial isolates from rotting potato tuber tissue showing antagonism to Dickeya sp. biovar 3 in vitro and in planta'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Medicine & Life Sciences