Characterization of Cercospora mating type genes.

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  TijdschriftPhytopathology
  Volume96
  StatusGepubliceerd - 2006

  Citeer dit