Characterization of Colletotrichum species associated with diseases of Proteaceae

C.M. Lubbe, S. Denman, P.F. Cannon, J.Z. Groenewald, S.C. Lamprecht, P.W. Crous

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  74 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1270-1281
  TijdschriftMycologia
  Volume96
  StatusGepubliceerd - 2004

  Citeer dit