Characterization of Methylobacterium strains isolated from the phyllosphere and description of Methylobacterium longum sp nov

C. Knief, V. Dengler, P.L.E. Bodelier, J.A. Vorholt

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

20 Citaten (Scopus)
5 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Characterization of Methylobacterium strains isolated from the phyllosphere and description of Methylobacterium longum sp nov'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences