Characterization of multiple isolates from an Alexandrium ostenfeldii bloom in The Netherlands

Dedmer B. Van de Waal, Urban Tillmann, Helge Martens, Bernd Krock, Yvonne van Scheppingen, Uwe John

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

124 Downloads (Pure)

Zoekresultaten