Characterization of multiple isolates from an Alexandrium ostenfeldii bloom in The Netherlands

Dedmer B. Van de Waal, Urban Tillmann, Helge Martens, Bernd Krock, Yvonne van Scheppingen, Uwe John

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

123 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Characterization of multiple isolates from an <em>Alexandrium ostenfeldii</em> bloom in The Netherlands'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences