Characterization of oxylipins and dioxygenase genes in the asexual fungus Aspergillus niger

Mayken W Wadman, Ronald P de Vries, Stefanie I C Kalkhove, Gerrit A Veldink, Johannes F G Vliegenthart

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    30 Citaten (Scopus)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Characterization of oxylipins and dioxygenase genes in the asexual fungus Aspergillus niger'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Medicine & Life Sciences